Spisak izložbi, zajedno sa prijavnicama, obično se može pronaći na stranicama kinoloških saveza pojedinačnih zemalja. U našem slučaju to je Kinološki savez Slovenije. Izložba može da bude nacionalna (CAC) ili međunarodna (CACIB).

Klase u koje možete upisati svog ljubimca su sledeće:

 • klasa štenadi – prijavljuju se psi od 4 do 6 meseci starosti
 • klasa najmlađih – prijavljuju se psi od 6 do 9 meseci starosti
 • klasa mladih – prijavljuju se psi od 9 do 18 meseci starosti
 • srednja klasa – prijavljuju se psi od 15 do 24 meseca starosti
 • otvorena klasa – prijavljuju se psi od 15 meseci i stariji
 • klasa radnih – prijavljuju se psi sa radnim ispitom za pasminu,
  propisanu FCI propisima
 • klasa šampiona – obavezno se prijavljuju psi koji već imaju titulu “PRVAK SLOVENIJE U LEPOTI”
 • veteranska klasa – prijavljuju se psi stariji od 8 godina

Psi prijavljeni u klasu štenadi i klasu najmlađih opisuju se kao:

 • vrlo perspektivan,
 • perspektivan,
 • neperspektivan.

Postupak dodele titula i kandidatura na izložbama je sledeći:

PRVAK KLASE MLADIH: Ovu titulu sudija može da dodeli najjepšem (i ocenom Odlično I. ocenjenom) psu i kuji u ovoj klasi.

CAC SLO: Ovu kandidaturu sudija može da dodeli u srednjim, otvorenim, radnim i šampionskim klasama, psu i kuji koji su u ovim klasama dobili ocenu Odlično I. 

 1. CAC SLO: Ovu kandidaturu sudija može da dodeli drugoplasiranom psu i kuji u srednjim, otvorenim, radnim i šampionskim klasama, psu i kuji koji su u tim razredima dobili ocenu Odlično II.

PRVAK KLASE VETERANA: Ovu titulu sudija može da dodeli najlepšem, odlično ocenjenom psu i kuji, koji je u ovoj klasi dobio ocenu Odlično I.

PRVAK PASMINE: Za ovu titulu takmiče se psi i kuje koji su dobili: titulu „Prvak klase mladih“ i svi koji su dobili CAC SLO i titulu „Prvak klase veterana“.

PRVAK GRUPE PASMINA: Svi šampioni pasmina takmiče se za ovu titulu na izložbama. Svi šampioni pasmine razvrstani su u deset FCI grupa pasmina; u finalnom takmičenju (“parada” prvaka) nominovane sudije biraju deset pobednika grupa pasmina.

PRVAK IZLOŽBE: Svih deset prvaka grupa pasmina takmiče se za ovu počasnu titulu.

Na izložbu dolazimo propisno obučeni i obuveni. Nema propisane uniforme, ali postoji nepisano pravilo da se sudiji iskaže poštovanje i ne dolazi na nastup u trenirci.
Psu šišamo dlaku (ako ne znamo sami, vodimo ga psećem frizeru), šišamo mu pandže i kupamo ga. Za kupanje koristimo odgovarajući šampon i po potrebi regenerator.
Psa na izložbu u krug vodimo sa odgovarajućim povodcem za izložbu – mogu da se kupe i na samoj izložbi. U izložbenom krugu pratite uputstva vođe kruga ili sudije.
Pre svega, imajte na umu sledeće – vašem psu nisu važni pehari i titule nego vreme koje provodi sa vama, zato se zabavite i uživajte.